Fjärrkontrollsystem för eldistribution

Cactus levererar kraftfulla, skalbara, flexibla och säkra SCADA (Supervision, Control and Data Acquisition) system för fjärrkontroll av eldistribution. Systemet som är byggt på klient/server arkitektur kan anslutas till de flesta RTU:er, PLC system, databaser och affärssystem. Detta gör att eldistibutörer kan behålla sina existerande system och expandera med de nya system som bäst passar kundens behov. Vi hjälper kunder att bygga säkrare eldistributionsnät som ger ökad lönsamhet för eldistributörer och säkrad distribution till elanvändare.

Genom att använda produkter och system från oss hanterar nätägare sitt nät mer effektivt och effekten av elavbrott minimeras. Vårt fjärrkontrollsystem är ett väl beprövat system med hög tillförlitlighet och stabilitet och vi har en lång referenslista av nöjda Elnätskunder.

 

Vi har genom åren tillägnat oss gedigna kunskaper angående styrning av Elnätsanläggningar och levererar kompletta nyckelfärdiga system inkluderande hårdvara, ingenjörsarbete, installation, idrifttagning, utbildning, dokumentation och service. Några kända referensföretag är Lunds Energi, Umeå Energi, C4 Elnät och Växjö Energi.