Styrning och övervakning för fjärrvärme

Cactus levererar system för driftövervakning och styrning till fjärrvärmeproducerande anläggningar. Vi erbjuder kompletta styr- och automationsleveranser omfattande såväl SCADA, PLC-system, kapslingar, givare med mera. Vi erbjuder också de tjänster som behövs för leverans av ett nyckelfärdigt system. Våra kunskap om processen och de tekniska lösningarna ger er en optimal och väl fungerande funktion.

Våra helautomatiserade system gör att kunden snabbt får full kontroll över sin utrustning. Vi levererar ofta avancerade system för krävande miljöer, men de är samtidigt lätta att använda och alltid on-line. Vi har lång erfarenhet av leveranser till fjärrvärmeanläggningar och kan erbjuda ett väl beprövat system med hög tillförlitlighet och stabilitet. Några kända referensföretag är Falbygdens Energi, Hässleholms Miljö, Tekniska verken i Linköping, Katrineholms Energi, Landskrona Kommun och Mölndals Energi.