Driftövervakning för industri

Cactus levererar kompletta anläggningar till olika industrier som är i behov av driftövervakning. Våra kunder finns inom industriområdena livsmedel, kemi, djurfoder, fordon, papper och massa med mera. Några kända referensföretag är Elmia, SMHI, V&S Absolut, Gelita och Perstorp Specialty Chemical.

 

Vi utför kompletta anläggningsleveranser omfattande dator- och PLC-system, automatikskåp, kommunikationsutrustning, givare och styrdon samt håller i projektledning och medverkar i projekteringen. Dokumentation, utbildning och service utgör också ytterligare tjänster som vi tillhandahåller för ett lyckat slutresultat. Vi har lång erfarenhet av att utveckla SCADA system och har alltid lyssnat till våra kunder och strävat efter att tillmötesgå deras önskemål. För oss betyder SCADA ett system som ger kunden den nivå på övervakning och styrning som han behöver för att kunna förbättra sin produktivitet och säkerhet. Med vårt SCADA system som bas hjälper vi användaren att få full kontroll över sina anläggningar.