Kompetens för att optimera din operatörsmiljö

Informationsmängden i moderna driftsystem ökar och ställer högre krav på operatören. Rätt utformade kontrollrum och ledningscentraler bidrar därför till säkrare drift, nöjdare medarbetare samt en bättre och attraktivare arbetsmiljö.

På Cactus erbjuder vi kompetens för att utforma kontrollrum – ett område som kräver specialistkunskap och erfarenhet, något som är ovanligt i Sverige.

Den mänskliga faktorn

Moderna operatörsmiljöer innehåller allt mer automatik och beslutsstöd. Systemen blir mer avancerade, snabbare och smartare. Men människan är ingen maskin och pratar inte ettor och nollor. Människan har känslor och empati med fysiska och mentala begränsningar.

Särskilda krav

Arbete i kontrollrum ställer därför särskilda krav för att operatörerna ska få en så optimal arbetsmiljö som möjligt: motverka trötthet, förhindra arbetsskador och göra användaren alert vid problem och alarm. Det gäller särskilt för alla 24/7-verksamheter.

Operatören och uppdraget i fokus

Vi erbjuder lösningar som verkligen sätter operatören i fokus och ger översikt på ett flexibelt och optimalt sätt: allt enligt den internationella standarden ISO 11064 för att utforma kontrollrum.

Expertkunskap för alla miljöer.

Vi bistår med expertkunskap för alla typer av verksamheter: övervakning av tåg-, bil- och flygtrafik, process-, el-, nät-, mobil och kameraövervakning, m.m. Den offentliga sektorn har flera viktiga områden där vi anpassar lösningarna för polis, räddningstjänst, försvar och katastrofrum. För att öka informationssäkerheten kan vi skapa slutna informationsflöden av känslig information.

Efter era förutsättningar

Vi anpassar och designar lösningar tillsammans med dig och dina kollegor för att komma fram till den mest ergonomiska och miljöanpassade lösningen efter förutsättningarna på just din arbetsplats. Cactus kan erbjuda alla ingående produkter i ditt kontrollrum: allt från mjukvara, hårdvara och implementation till serviceavtal.