Uni-View® för industrin - Ett flexibelt övervakningssystem med många möjligheter

Uni-View är ett SCADA system som ger användaren möjlighet att få full kontroll över sina anläggningar. Med enkla konfigureringsverktyg och kraftfulla funktioner kan användaren snabbt och enkelt konfigurera och installera ett system för valfri storlek på anläggning.

Skalbart och flexibelt

Uni-View kan användas till små eller stora anläggningar med ett eller flera PLC- och I/O-system. Lokala PLC- och I/O system kan vara anslutna till Uni-View via ett lokalt nätverk medan distribuerade system kan anslutas via olika kommunikationsmedier, till exempel egen kabel, telefonlinje, GSM/GPRS eller radio. Uni-View täcker behov från en enkel operatörsarbetsplats till ett komplett fabriksomfattande SCADA-system med många arbetsplatser med multipla bildskärmar.

I varje Uni-View-system kan arbetsplatser anpassas till respektive användares behov och det är enkelt att utöka omfattningen i ett befintligt Uni-View-system. Uni-View kan också enkelt kompletteras
med nya funktioner som i framtiden kan komma att krävas av beställare och användare.

Grafisk processpresentation

Ni kan välja mellan kartor, anläggningsbilder och flödesscheman. Uni-View-systemet ger obegränsade möjligheter att anpassa innehåll, funktioner och
grafik till vilken anläggning som helst. Ni bygger själva eller med hjälp av våra programmerare in de rätta funktionerna i systemet. Om så behövs kan Uni-View i efterhand kompletteras med nya funktioner.

Realtids och historiska trendkurvor

Aktuella värdet för mätvärden och statussignaler kan tillsammans med värden och statussignaler som lagrats i den historiska dataloggningen presenteras i Uni-Views dynamiska realtidsoch historiska trendkurvor.

Rapporter

Rapporter kan skapas från informationen som är lagrad av
historiska dataloggningen. Allt från enkla tabellrapporter för
driftsoperatörer till skräddarsydda rapporter, klara att skickas till företagsledning eller myndigheter.

Underhåll

För att hålla reda på exempelvis maskindata, servicetillfällen, driftstider, reservdelar och leverantörsdata, finns en underhållsmodul som är tätt integrerad med Uni-View.

Larm

Uni-View-systemet övervakar alla definierade larm. Om ett onormalt tillstånd inträffar larmar systemet. Det inträffade problemet visas till exempel genom indikering i
processbilder, tjut i siren eller meddelande i personsökare.
Systemet innehåller också funktioner för överföring av larminformation till jourpersonal utanför ordinarie arbetstid.