Ovärderlig hjälp att analysera och förebygga driftstörningar

Redan i början av 1990-talet utvecklade vi, tillsammans med Forsmarks kärnkraftverk, ett specialanpassat mätsystem för felsökning, driftkontroll och driftoptimering av kärnkraftprocessen.
Vi är nu inne på 3:e generationen av detta systemkoncept som även har installerats på Oskarshamns kärnkraftverk.

Effektivt verktyg för att förebygga driftstörningar

Cactus mätsystem är fast installerat och samlar in mätvärden från hundratals mätpunkter från hela kärnkraftprocessen. Med hjälp av dessa data kan personalen till exempel analysera händelser som har inträffat före och efter en störning. Det ger en ovärderlig hjälp att förebygga orsakerna till driftstörningar.

Investeringar med snabb återbetalning

Den kontroll av anläggningen som Cactus mätsystem ger resulterar både i tids- och kostnadsbesparingar. En av de största fördelarna är möjligheterna att utföra sensordynamiska mätningar. Efter en revision finns det krav på kontroll av givare som har säkerhetsfunktioner
och att dessa är opåverkade av servicearbetet. Med Cactus mätsystem är det enkelt att utföra denna kontroll enligt en metod som har utvecklats på Forsmark.

 

Mätsystemet innehåller också en störskrivarfunktion som gör det möjligt att effektivt analysera vad som hänt kring ett kontrollerat snabbstopp av reaktorn. Det innebär att personalen snabbare kan avgöra vad som behöver åtgärdas innan reaktorn får startas igen. Genom att mätsystemet även kontinuerligt övervakar och mäter konditionen för till exempel skalventilerna så kan underhållet behovsbaseras. Det kan ge stora kostnadsbesparingar genom att undvika oplanerade stopp.