Test- och mätsystem

I Cactus mätsystem kan alla bygga sina egna mätuppdrag. Det är särskilt uppskattat under revision där både elektriker, drift- och underhållspersonal kan avläsa komponenter före och efter ett ingrepp.

Resultaten visas i grafiska lättolkade bilder och grafer med hög upplösning. Cactus mätsystem erbjuder stor flexibiltet för alla typer av mätningar. Möjligheterna är ovanligt goda att själv förändra en mängd funktioner så att de verkligen passar egna behov och önskemål.

Beskriv mätuppdraget

Med hjälp av ett formulär beskrivs mätuppdrag.
Ange först vilka insignaler som ska ingå i mätningen.
I en och samma mätning kan signaler från flera olika
mätnoder kombineras. Signalernas namn visas i klartext
– det är enkelt att välja rätt. Hundratals insignaler kan
ingå i mätningen.

Ange därefter frekvens, hur länge mätningen ska pågå

och om mätuppdraget ska startas manuellt eller via en yttre händelse som till exempel en störning i processen. Genom att ange en framförhållningstid fås även mätdata med som har insamlats angiven tid före mätningens starttidpunkt. Befintliga mätuppdrag kan kompletteras eller justeras efterhand.

Aktivera mätuppdraget

Mätuppdragen aktiveras med hjälp av ett formulär.
Efter aktivering kan mätuppdraget antingen startas
manuellt eller automatiskt när en viss processhändelse
inträffar. Systemet kan hantera ett stort antal mätuppdrag parallellt och helt oberoende av varandra.

För ventiler startas det automatiskt en mätning varje
gång ventilen öppnar eller stänger.

Så snart mätningen är klar kontrolleras ventilens kondition genom att ett stort antal parametrar beräknas på mätresultatet. Vid stor avvikelse sätts systemlarm. Exempel på parametrar som beräknas är effekt för lossryckning och motorstart, gångeffekt och gångtid. De beräknade konditionsvärdena lagras i en databas och kan vid analystillfället presenteras som till exempel trendkurvor.

Utvärdera resultatet

Så snart mätningen är avslutad kan resultatet utvärderas
i ett analysverktyg baserad på MATLAB. Utvärderingen sker rent grafiskt i ett eller flera diagram. I diagrammen går det att zooma, ändra skalor och använda linjer för att enklare kunna läsa av värdena. På mätresultaten kan man utföra ett stort antal olika operationer: frekvens- och korsspektrum,
autokorrelation eller beräkningar baserade på helt egna
formler.

Mätresultatet kan enkelt exporteras till andra system för analys eller arkivering antingen i Excel- eller
MATLAB-format.