Affärsidé

”Vi skapar system som hjälper våra kunder att optimera och kontrollera driften av järnväg samt
vatten- industri- och energianläggningar.”

Genom vårt stora branschkunnande och insikt i kundernas vardag strävar vi efter att besitta unika marknadspositioner. Vårt djupa systemkunnande ger oss också övertaget gentemot våra konkurrenter.

Särskiljande faktorer

Vi är lätta att nå och är snabba till beslut.
Projekten levereras alltid i tid och enligt budget.
Vi är måna om kostnadseffektivitet – att skapa maximal nytta utifrån existerande infrastruktur.
Vi erbjuder anpassningsbarhet till resonabla kostnader.


Kaktusen fick ge namn åt vårt företag. Den, liksom vårt system, klarar sig i en tuff miljö som ställer hårda krav på anpassning och hållbarhet. Vi är stolta över att leverera system till anläggningar som strävar efter långsiktig hållbarhet.