Långsiktig investering

Vår filosofi har alltid varit att leverera lösningar som matchar kundens krav på långsiktighet inom dennes övriga infrastruktur. Att kunna uppgradera och återanvända redan gjorda investeringar är ett av våra kännetecken. Detta gäller såväl vårt överordnade system som våra understationer.

Marknadens längsta livscykel

”Investment protection” – eller investeringsskydd – är en filosofi som vi på Cactus gärna bekänner oss till. Såväl vårt överordnade system som våra understationer har marknadens längsta livscykel. Cactus DCS-system har integrerade understationer som har använts i VA-sammanhang i snart 30 år. Den fysiska utrustningen har genomgått några uppgraderingar, men återinstallation av redan testad styrkod minimerar driftstörningar och håller nere kostnaderna.

 

Resultatet? Samtliga våra produkter har kunnat uppgraderas och återanvändas i nya miljöer under mer än 30 år. Att agera långsiktigt gör därför Cactus system till de mest kostnadseffektiva på marknaden.