Kvalitet

Vår förmåga att driva projekt har blivit något av ett begrepp. Det omfattar allt från projektgenomförande på utsatt tid och med högsta kvalitet, till att hålla överenskomna budgetar. Vi har aldrig gått bet på något uppdrag. Vår långa erfarenhet av att bygga tillförlitliga system, gör att våra installationer håller en mycket hög tillgänglighet. Vi är certifierade enligt ISO9001.

Kvalitetspolicy

Vi strävar efter att ständigt förbättra våra leveranser och att dessa skall ske med låg felfrekvens och hög leveransprecision. Kunder skall bemötas med en hög servicegrad och vi skall på ett positivt och kreativt sätt hantera kunden och smidigt lösa eventuella problemställningar

Nyckelorden i vårt kvalitetssträvande är:

  • långsiktigheten i våra kundrelationer
  • en ökande servicegrad
  • en allt större förståelse för kundens verksamhet

Miljö

Vi är stolta över att leverera system till anläggningar som gynnar ett långsiktigt hållbart samhälle. Kaktusen som gav namnet åt vårt företag lever och frodas i en tuff miljö som ställer hårda krav på anpassning och hållbarhet. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

 

Miljöpolicy

Vårt miljöarbete präglas av kretsloppstänkande, där återvinningsbarhet och naturens principer eftersträvs. Cactus skall verka för att företagets miljöpåverkan minimeras. Negativa effekter på miljön som påverkas av verksamheten skall ständigt minskas genom ständiga förbättringar. Detta uppnår vi genom:

  • Vi hjälper våra kunder att optimera sin gröna infrastruktur.
  • Vi väljer de produkter och leverantörer som är de mest lämpliga ur ett miljöhänseende.
  • När vi reser väljer vi det mest resurssnåla alternativet när det är möjligt.
  • Vi alltid följer gällande miljölagstiftning. Andra miljökrav som berör Cactus betraktas som minimikrav.
  • Våra medarbetares hälsa är av yttersta vikt och de skall inte utsättas för onödiga risker.

 

Cactus kvalitets- och miljöansvarige är Kristina Niesel 031-86 97 06.