Ledning och styrelse

Ledning

Ledningen för process utgörs av ett dynamiskt team som såväl kompletterar som utmanar varandra.

Ledningsgruppen

Från vänster till höger:
Dennis Wanninger, Antti Ristinmaa, Martin Edebol, Fredrik Bergström, Maja Damber, Jens Willads Petersen, Thomas Andreasson

 

Styrelse

Ledningsgruppen

Från vänster till höger:
Sören Gyll, Håkan Petersson, Johan Prom, Lovisa Öhnell, Robert Gyll

 

Sören Gyll

Sören Gyll är en av Sveriges främsta företagsledare med en lång rad av VD-roller för industriföretag som Rank Xerox, Uddeholm, Procordia och inte minst Volvo. Erfarenheten och perspektivet bidrar till att utveckla Cactus. Medlem av styrelsen sedan 2005.

 

Håkan Petersson

Håkan har en lång rad av VD- och ekonomichefsposter poster bakom sig. Däribland rollen som VD för Hufvudstaden International. Ett bolag som han sedermera också börsintroducerade. Håkan har en god känsla för att utveckla team, en djup förståelse för företagsfinansiering samt förvärv- och integrationsprojekt. Medlem av styrelsen sedan 2007.

 

Johan Prom

Johan har en hög strategisk förmåga och ett långsiktigt perspektiv som passar Cactus utmärkt. Johan är inköps- och marknadsdirektör på Menigo, en av Sveriges ledande matleveratörer. Tidigare har Johan verkat som affärsområdeschef inom ICA Sverige med ansvar för ICA:s sammantagna kolonialaffär. Dessförinnan var Johan konsult i 10 år på konsultföretagen McKinsey och BCG. Medlem av styrelsen sedan 2006.

 

Lovisa Öhnell

Lovisa har lång erfarenhet från ledningspositioner i entreprenör­iella företag som Universum, Feelgood och Vitea, likväl som strategikonsult hos McKinsey. Hög operationell erfarenhet säkrar insikt i hur man genomför verkliga förändringar i en organisation. Lovisa är vice VD för Segersta och styrelsemedlem i ett flertal av Segerstas bolag. Medlem av styrelsen sedan 2013.

 

Robert Gyll

Robert är grundare av ett antal bolag såsom; Vitea, FriskvårdsChecken, Äldrekontakt och Segersta. Robert har tidigare arbetat som management­konsult på McKinsey. Han har bred erfarenhet av
affärs-, koncept- och försäljningsutveckling. Robert är VD i Segersta och styrelseordförande i Cactus, Robert innehar även flera andra styrelseposter, däribland rollen som vice ordförande för Södersjukhuset. Medlem av styrelsen sedan 2005.