Fråga oss om VA!

Ring Dennis: 042-24 86 22

Maila Dennis


Gå in på djupet och läs mer om vad Cactus Eye kan göra för er.

Ladda ner broschyren

Cactus Eye

Kraven har ökat på VA-branschen och det är hög tid för ett system som möter dagens
krav. Ett renodlat VA-system.


Cactus Eye är starten på en helt ny generation driftsystem från Cactus. Det bygger på
mer än 30 års erfarenhet. Cactus Eye förenar de båda tidigare plattformarnas bästa egenskaper, med många helt nya funktioner inom VA-verksamhetsområdet.

Cactus Eye

Ett system för hela VA-organisationen

Grunden i Cactus Eye är ett fullfjädrat SCADA/DCS system som också erbjuder verktyg för att
få överblick av anläggningarna, däribland integrerade kartfunktioner, nyckeltalsvyer,
kalendervyer och driftloggböcker. Detta gör det lättare att prioritera och fokusera på de frågor
som är viktigast och därigenom få en effektivare ledning av verksamheten.

Genuint VA-anpassat

Själva distributionen är kanske den del i VA-Sverige där det händer mest. Ålderstigna ledningar
kräver resurser. Kraftig nederbörd ställer ledningsnät och VA-verk på svåra prov. Här är Cactus
Eye ett suveränt verktyg med inbyggda funktioner för läckagesökning, nederbördsmätning,
labbdatasystem och rapportering till myndigheter.

Det säkra systemet med den höga tillgängligheten

Säkerhet för VA-verk har kommit allt mer i fokus. Där allt högre krav ställs på inre och yttre
säkerhet. Cactus Eye är byggt för drift 24/7 med mycket hög garanterad tillgänglighet.
Systemkonceptet innehåller en hel rad säkerhetshöjande åtgärder såsom tydliga användarpolicies,
segmentering, härdade system, krypterad kommunikation med understationer, och distribuerad
redundans.

Utvecklat av och för dig, dig och dig i VA-organisationen.

Många i VA-Sverige har bidragit till att utveckla Cactus Eye. Vi har intervjuat VA-chefer, drift-, rörnäts- och labbpersonal ute i kommunerna om deras och dina krav, behov och önskemål kring ett nytt driftsystem.

Cactus Eye

Skapar överblick och struktur. Knyter ihop delarna i verksamheten. Driftdatorsystemet utgör en naturlig plattform. Cactus Eyes olika funktioner ökar integrationen och samordningen mellan olika funktioner i din organisation.