Fråga mig om pumpstationer

Ring Dennis: 042-24 86 22

Maila Dennis

Ladda ner broschyrerna!

Cactus Eye

Konvertering av AquaView samt support av undercentraler

Cactus erbjuder uppgraderingar från AquaView till Cactus Eye. Detta innebär att alla kunder med AquaView fram till och med version 1.6 erbjuds en smidig övergång till Cactus Eye.

Befintliga bilder, databas, styrprogram i undercentraler och kommunikationsvägar är alla delar som kan återanvändas vid en uppgradering.

Omfattande support

För att stärka upp supportarbetet är Johan Andersson (tidigare Peje's VA-teknik) anställda på Cactus. Peje's VA-teknik har synnerligen gedigen kunskap om produkterna efter mer än 25 års erfarenhet.

Parallellt pågår också intern utbildning som gör att fler resurser på företaget blir väl förtrogna med AquaView och tillhörande undercentraler.

Cactus erbjuder serviceavtal med svarstider från nästa arbetsdag till dygnet runt.

Den lokala närvaron stärks också genom våra sex kontor i Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Stockholm, Falun och Skövde.