Egenutvecklade understationer speciellt framtagna för VA.

Det spelar ingen roll hur bra det överordnade systemet är om inte understationerna ute i processen håller måttet. Våra understationer ger ett effektivt underhåll, de underlättar arbetet och de ger enhetligt utförda styrningar och benämningar. Allt för en optimal process.

 

För oss är det viktigt att erbjuda en kontinuitet i vår utveckling av understationer. Det skyddar dina investeringar. När äldre understationer faller för åldersstrecket, så kan befintlig styrprogramkod återanvändas även i nya Cactus understationer.

 

Våra understationer kan du självklart programmera över alla former av kommunikationsförbindelser och hastigheter – även mycket långsamma förbindelser. Därför kan understationer utspridda över stora geografiska områden underhållas och programmeras centralt från ditt system.

 

Cactus Eye kommunicerar även med näst intill valfri extern utrustning: PLC:er, RTU:er, understationer och instrumentering.

 

Vi erbjuder tre understationer i tre olika storlekar för allt från den minsta brädvippa till riktigt stora vatten- och avloppsverk.

INGO

Cactus C1
– Logger tar kontroll över ledningsnätet.

Cactus Logger C1 är en produkt som VA-branschen efterfrågat under lång tid: ett utmärkt verktyg för att enkelt övervaka och samla in data från valfri givare som vippor, regnmätare och flödesmätare till en lägre kostnad.

 

Läs mer i vårt produktblad >>

 

 

Cactus C10
– för små till mellanstora anläggningar.

Cactus C10 är speciellt framtagen för VA-marknaden och tillhör den femte generationen av Cactus populära understationer. Cactus C10 har fått en rad nya funktioner där bland annat krypterad kommunikation med SSH över TCP/IP och säkrare uppstart efter strömbortfall ingår.

 

Läs mer i vårt produktblad >>

 

 

CL70
CL70

Cactus C100
– för övervakning av större anläggningar.

Vår mest kraftfulla understation för krävande uppgifter med många I/O. Cactus C100 har fått en rad nya funktioner där bland annat krypterad kommunikation med SSH över TCP/IP och säkrare uppstart efter strömbortfall ingår. Den erbjuder fler anslutningsmöjligheter med både E-Bus och K-Bus direkt på enheten. Kapaciteten är rejäl: ca 2 000 I/O. Cactus C100 är bakåtkompatibel med övriga likvärdiga Cactus understationer.

 

Läs mer i vårt produktblad >>